Skip to content Skip to footer
0 items - 0,00 zł 0

Przełomowe odkrycie naukowców

1-MNA to odkrycie będące efektem kilkunastoletnich prac prowadzonych przez naukowców w wielu ośrodkach badawczych na świecie. Naukowcy z Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii, Szwecji, Danii, Japonii, Chin i Iranu przeprowadzili setki badań nad cząsteczką 1-MNA.

Cząsteczka ta jest chroniona prawem patentowym (EP 1713480). 1-MNA jest endogenną substancją pochodzenia witaminowego, fizjologicznie występującą w ustroju człowieka.

1-MNA należy do czwartorzędowych soli pirydyniowych, w naszym organizmie powstaje w wyniku przemian metabolicznych w wątrobie.

Wraz z wiekiem zwalniają procesy metaboliczne, dlatego suplementacja diety w ten składnik jest zalecana osobom dorosłym.

Molekuła 1-MNA

1-MNA występuje również w źródłach naturalnych, znajduje się w nielicznych produktach spożywczych obecnych w diecie. Najbogatszym znanym źródłem 1-MNA są algi brunatne Wakame (Undaria pinnatifida) i liście zielonej herbaty (Camellia sinensis).

Aby dostarczyć odpowiednią ilość 1-MNA do organizmu wraz z pożywieniem, należałoby spożywać około 2 kg alg wakame lub liści zielonej herbaty dziennie.

1-MNA zostało poddane szczegółowej ocenie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Przeprowadzona ocena naukowa wykazała, że 1-MNA jest bezpieczne w stosowaniu*.

* EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), Turck D et all., Scientific Opinion, Safety of 1-methylnicotinamide chloride (1-MNA) as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97. EFSA Journal 2017;15(10): 5001.